Disciplíny v Taekwondo

Poom

Definuje bojové umění skrz jeho postoje (sogi) a techniky. Ty se provádí nohou (chagi) a rukou: kryty (makki), údery (jirugi), bodnutí (chirugi) a seky (chigi). Provedení technik se různí podle určené úderové plochy.
Cvičenci se učí postoje a techniky postupně od nejlehčích po složitější. Právě jejich znalost je jedním z rozhodujících faktorů pro získání vyššího technického stupně. Důležitá je také schopnost kombinace - například provádění několika úderů a kopů v jednom sledu atd.

Poomse

Jedná se o sestavy jednotlivých postojů a technik, které se musí cvičit s maximální precizností, smyslem pro rytmus, dýcháním a především koncentrací. Jsou sestavené mistry Taekwondo tak, aby rozvíjely ducha, fyzickou kondici a zároveň člověka připravili na použití technik v sebeobraně. Jejich filozofie se odvíjí od filozofie Taekwondo a souvisí s "Velkým absolutnem" (TAEGUK) a 8 základními fenomény (PALGWE).
Dělí se na 8 základních (Taeguk Il Jang - Taeguk Pal Jang) a 9 mistrovských (Koryo - Ilyo) poomse. Každá sestava odpovídá jednomu technickému stupni. Jeho držitel musí kromě té konkrétní sestavy ovládat i všechny předcházející. U zkoušek je znalost poomse stejně důležitá jako znalost jednotlivých technik. Na poomse narazíte také na závodech, kde jejich provedení hodnotí určená porota.

Kyorugi

Cílem kyorugi je ukázat použití Taekwondo v reálném zápasu, který je však limitován určitými pravidly. Například je zakázáno udeřit soupeře pěstí do obličeje, kopnout ho do slabin a podobně. Zápasníci jsou vybaveni chrániči holení a předloktí, suspenzorem, helmou a vestou své barvy (červené nebo modré). Za přesný a silný zásah soupeře získává zápasník body. O jejich přidělení rozhodují čtyři bodovací rozhodčí. Bojovník, který má po posledním kole větší počet bodů, vyhrává. Délka jednoho kola i počet kol závisí na pořadateli turnaje, většinou se jedná o třech kolech po dvou minutách s půlminutovou pauzou.

Kyokpa

V této disciplíně člověk musí projevit svoji technickou zdatnost a leckdy značnou fyzickou i psychickou sílu. Úkolem je totiž přerážení desek, střešních tašek, cihel, případně jiných objektů. S přerážením se kromě zkoušek často setkáme na exhibicích, v některých zemích je dokonce předmětem soutěže.

Hoshinsul

Jde o sebeobranu v pravém slova smyslu. Cvičí se (a je zkoušena) zejména proti úchopu, noži a tyči. Využívá se momentu překvapení a nasazení páky, případně jiného vhodného mechanismu. Cílem je zneškodnění protivníka. U každého způsobu napadení k tomu vede hned několik cest, z nichž je každá různě náročná a také různě bolestivá.

Bleskovky

Tréninky stále probíhají pouze ve středu venku od 14:00-15:30hod. Ostatní info. v SMS

Obrázek dne