Co je "Bongsul"

Jako samostatné bojové umění byl bongsul v Koreji ustanoven poměrně nedávno, a to v roce 1986. Překlad slova bongsul nám přímo charakterizuje, o jaké bojové umění se jedná.

Význam slova BONGSUL

BONG - znamená tyč (dřevěná tyč)
SUL    - znamená technika

O bongsul můžeme hovořit jako o bojovém umění využívajícím celou řadu útočných či obranných technik za pomoci dřevěné tyče. Hlavní význam bongsul spočívá v jeho využití v boji na dlouhou vzdálenost. Korejští mistři hovoří o bongsul jako o jedné z nejpřirozenějších technik boje a obrany. Svůj názor odůvodňují tak, že dřevěná tyč byl od pradávna hojně využívána jako zbraň, dokonce můžeme říct, že ji lidstvo používalo jako vůbec zbraň první. Dřevěná tyč se postupně vyvinula v dokonalejší zbraně, jakými jsou například oštěp a další, podstatně modernější zbraně.

Bongsul je velmi účinným bojovým uměním, protože využívá rotační sílu dlouhé tyče. Oblíbeným bojovým uměním je ale zejména proto, že zvládnutí technik bongsul vyžaduje intenzivní trénink. Tím, že je tyč uchopena oběma rukama, se procvičuje každý sval v těle.

Bongsul má 5 tzv. kibondongjak - základních sestav, cvičenci bongsul musejí postupně zvládnout 12 základních technik, 12 úderových technik, 8 technik obranných a ještě 4 techniky bodací.

Bleskovky

Tréninky stále probíhají pouze ve středu venku od 14:00-15:30hod. Ostatní info. v SMS

Obrázek dne